Leverantörsinformation

Viktig information till våra leverantörer

Logga in på leverantörsportalen

Inloggning leverantörsportal

 

Slaktanmälningar och frågor rörande slakt

Telefonlinjen är öppen måndag-torsdag klockan 07.00-16.00

Slaktförman: Sam Ojala

Telefon: 018-528 009
E-post: sam@dahlmans.ax
Nödslakt: 0457-0721264
Slaktbil: 0457-5300655

Frågor gällande avräkningar/likvider besvaras av:

Ekonomiavdelningen 018-528 000 välj alternativ 2

Skriv ut blanketter här:

Försäkran om ekologiskt ursprung

Kedjeinformationsblankett

 

Allmän information rörande slakt

Kedjeinformationen innebär att en primärproducent levererar information till slakteriet, slakteriet utvärderar informationen och levererar den till besiktningsveterinären. Besiktningsveterinären kontrollerar informationen och beaktar den i samband med besiktningen. Kedjeinformationen omfattar även att primärproducenten ges respons på informationen som den har levererat till slakteriet. Mer information angående kedjeinformationen finns på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida.

Alla leverantörer skall fylla i blanketten “Kedjeinformation om djur till slakt” med information om de djur som skall till slakt. Observera att man måste bifoga öronnummer på alla djur som skall slaktas. Blanketten måste vara färdigt ifylld senast då slaktbilen avhämtar slaktdjuren eller då djuren levereras av producenten själv.

Blanketten finns att skriva ut ovan. Den kan även avhämtas hos Dahlmans och nya blanketter kan begäras av chaufförerna.

Slutanmälan görs i första hand till slakteriförmannen hos Dahlmans. Samtidigt avstäms avhämtningsdag för djurtransporten. Öronnummer och övrig information skickas med fördel via epost.

Kom ihåg att meddela oss din rätta leverantörsadress för att undvika returer av postade slaktrapporter.

Har du frågor angående avräkningen eller undrar över bedömningen av slaktdjuren (klassificeringen, fettklasser eller andra tillägg och avdrag som påverkar priset), vänligen kontakta slakteriförman.

 

Öronmärkning av nöt

När ett nötkreatur sänds till slakt bör det vara korrekt märkt det vill säga, djur födda 1.1.1998 eller senare skall ha två öronmärken, ett i varje öra, i vänster öra ett så kallat huvudmärke och i höger öra ett så kallat hjälpmärke. Nötkreatur födda före 1.1.1998 skall ha minst ett öronmärke, med ett läsbart EU-signum.

Bristfälligt märkta eller nötdjur utan öronmärken får ej tas med i slakttransporten detta enligt förordningen som jord- och skogsbruksministeriet gett. För mer information angående märkning av nöt besök Eviras hemsida. För frågor, ring Sam Ojala eller tala med beiktningsveterinären.

 

Avdrag för smutsiga djur

I enlighet med Eviras bestämmelser gör besiktningsveterinärs en bedömning av hur smutsigt ett djur är. Nötkreatur och får indelas i två kategorier utgående ifrån renligheten: rena/svagt nedsmutsade djur eller nedsmutsade djur. Producenterna får 10 procent nedsatt ersättning för smutsigt nötkreatur, och lamm eller får föreskrivs ett prisavdrag med 10 euro per djur.

 

Försäkran om ekologiskt ursprung

Vid slaktleverans av ekologiska djur måste blanketten “Försäkran om ekologiskt ursprung” var ifylld vid avhämtning av slaktdjuren.

 

Styckningsinformation till fårleverantörer

Vi erbjuder tre olika styckningsalternativ att välja mellan för de leverantörer som önskar få sina får/lamm styckade.

1. Grovstyckning

2. Finstyckning (stekarna med ben, halva sadeln till kotletter, filébiten hel, sidorna samt framdel sågas i bitar)

3. Specialstyckning (enligt kunds önskemål – standard är benfria stekar, sadel till kotletter, bogen i skivor, resterande till malet)

Vakuumpackning av detaljer utförs mot kostnadstillägg.

 

Fårskinn

Fårskinn som skall tas hem skall avhämtas inom en vecka efter slakt.

 

Retur av transportlådor

De transportlådor vi använder ingår i Transbox insamlings- och pantsystem. Vi registrerar antalet köttlådor varje kund tar med sig hem och samtliga lådor skall returneras senast inom 14 dagar från leveransdatum. Låda som ej returnerats inom utsatt tid debiteras med 15€/låda (exkl. moms). Vänligen meddela antalet returnerade lådor till kontoret eller expeditionen vid retur så att inga oklarheter uppkommer. Returnera även lådor som eventuellt blivit kvarlämnade sedan tidigare leveranser.

Returneras låda av annan tredje part måste den ursprungliga mottagarens/leverantörens namn uppges.