Vårt ansvarstagande

Traditionellt hantverk

Vi är stolta över Ålands långa historia och tradition som bondesamhälle och livsmedelstillverkare. Än idag jobbar vi med en åländsk köttproduktion som är garanterat antibiotikafri och överrepresenteras av lösdrift samt naturbetesdjur. Över 70 procent av vårt lammkött är ekologiskt och det finns inte en enda gård på Åland som klassas som industriell stordriftsgård.

Den åländska köttproduktion är också 100 procent fri från genmanipulerade tillskott eller köttraser som har ett tvivelaktigt rykte ur djursäkerhetssynpunkt. Det är några exempel på mycket som vi tycker är bra.

 

Från bonde till bord

Dahlmans tillhandahåller hela kedjan av slakt, styckning och förädling av den åländska råvaran. Vi har en egen styckningsavdelning och samarbetar med pålitliga och certifierade styckningsinrättningar. Vi kan därför välja ut kött, skräddarsy lösningar, specialstycka och förädla efter kundens önskemål – precis som du vill ha det.

Vi står för en ansvarsfull och respektfull slaktprocess där vi dagligen jobbar för att minimera stressåverkan för djuren.
Vi jobbar aktivt för att minimera transporttider och avstånd. Varje djur inspekteras av oberoende veterinär både levande och efter slakt för att försäkra att djuren haft en bra tillvaro på gården och en lugn transport till Dahlmans.

Varje djur leds manuellt av en ladugårdsskötare och vi har ej automatiserade slussningar i vår slaktproduktion.
Vi planerar vår slaktproduktion för att minimera övernattningar för djuren. När ett djur övernattar i vår ladugård har det alltid tillgång till eget bås samt mat och vatten i en tempererad anläggning.

Vi kvalitetsklassificerar både köttkvalitét och fettstruktur, samt spårar full ursprungskontroll genom hela förädlingskedjan för varje slaktdjur. Klassificeringarna kontrolleras av oberoende specialist som regelbundet gör oanmälda besök.

 

Högkvalitativ förädling

När världens storskaliga livsmedelsproduktion fortsätter hitta på nya genvägar för att producera effektivare på bekostnad av förädlingens kvalité, sätter vi värde i att producera genuina produkter på ett traditionellt och ärligt sätt.

Du kan alltid räkna med att Dahlmans produkter är rena och färska, utan några onödiga eller konstiga tillsatser. Vår råvara är alltid inhemsk och fri från genmanipulerade tillskott och antibiotika. Vi tycker också att riktig chark och korv ska innehålla riktigt kött av nöt, gris och lamm, och inte organkött samt fjäderfä.

När hela familjen vill njuta av vad som bjuds till matbordet säkerställer vi genomgående allergivänliga produkter. Vår chark och korv är glutenfri, laktosfri och sojafri. Vi använder aldrig köttlim, konstgjorda proteiner eller mjölkpulver.

Givetvis finns även traditionella recept som julkorv, lakkorv och liknande som kan innehålla allergener, därför kan du läsa varje produkts innehållsförteckning under hemsidans produktflik.

Det är inte svårare än så om det ska bli riktigt gott.

 

Öppna landskap

Genom att vara ett lokalt ansvarstagande företag vill Dahlmans fortsätta sin snart 100-åriga tradition med att vara en del i att främja den lokala köttuppfödningen. Vi vill se en positiv utveckling för alla primärproducenter och livsmedelsförädlare vi verkar med. Därför jobbar vi med ökad synlighet för bonden, vi jobbar uteslutande med inköp från närområdet vilket verkar för en lägre klimatpåverkan och enklare logistik.

Genom en effektiv och modern närproduktion jobbar vi för att uppnå vår vision att hålla de åländska landskapen öppna även i framtiden.

 

Kundfokus

Dahlmans & Dinera är den ledande lokala leverantören av livsmedel på Åland med hög service och snabba leveranser alla dagar i veckan. Vårt kännetecken och målsättning är maximal pålitlighet och flexibilitet för våra kunder. Vare sig du är ett storkök, detaljhandlare eller konsument skall du kunna räkna med att Dahlmans & Dinera lever upp till sitt ord.

 

Lokalt engagemang

Vi är beroende av en välmående närregion, därför jobbar vi också aktivt genom en engagerad personal för att bli en del av samhället. Vi har en lång tradition av att stödja åländsk ungdomsidrott och övrig ungdomsverksamhet. Vi deltar löpande i förebyggande arbete mot droger och vi stödjer lokala hjälporganisationer och projekt. Detta är vårt ansvar i ett välmående samhälle och det kommer vi fortsätta med.